Flags
    

İspanyolca  Çeviri   Cep: 05547450108


İspanyolca  Yeminli Çeviri

Noter tasdiki gerektirmeden, yeminli çevirmen  ve büro kaşesinin yeterli olduğu Resmi evrak, nüfus kayıt sureti, ehliyet  diploma, mahkeme kararı ve diğer belgeleriniz yeminli çevirmenlerimizce  İspanyolca-  Türkçe ve Türkçe  - İspanyolcadillerinde çevrilmektedir.

İspanyolca     Yeminli Noter Tasdikli Çeviri

Yurtdışı işlemleriyle ilgili olarak resmi kurumlara verilecek evraklarınız için çeviri hizmetidir diploma, pasaport, sözleşme, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı sureti gibi her türlü evrak, noterden yeminli bulunan yeminli çevirmenlerimiz tarafından çevrilerek  imzalanıp noter tarafından tasdik edilir.

İspanyolca      Çapraz Çeviri

İspanyolca    -  Türkçe çeviriler dışında İspanyolca-    Bütün Diller ve Bütün Diller - İspanyolca        diline yabancı ve türk çevirmenlerle çapraz çeviri hizmeti vermekteyiz.

İspanyolca     Akademik ve Teknik Çeviri

Lisans ve Lisansüstü, Doktora bitirme tezi çevirileri, makale ve kitap çevirileri, her türlü teknik katalog, broşür tanıtım yazıları gibi teknik çevirileriniz de uzman tercümanımız tarafından sayfa düzenlerine dikkat edilerek çevrilmektedir.
 

İspanyolca      Sözlü - Ardıl ve Simültane Çeviri

İş görüşmeleri, makine kurulumları, karşılama, iş  organizasyonu, toplantı, seminer, kongre, konferans gibi her türlü organizasyonlarda ve mahkemelerde şahitlik yapmak üzere adliyelerde adli-bilirkişi çevirmenlerimiz tarafından çeviri hizmeti verilmektedir.

 

Fiyat Teklif isteğiniz için  e posta adresimiz:

 Tel: (232) 4467106             Faks: (232) 446 55 58.